VIP ENGLISH course fee payment / Thanh toán học phí VIP ENGLISH

VIP ENGLISH course fee payment / Thanh toán học phí VIP ENGLISH

Hình thức thanh toán: Thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ quốc tế Visa / MasterCard / JCB / UnionPay / American Express (AMEX)

- Quý khách không mất thêm bất kỳ chi phí / phụ phí nào cho việc thanh toán online tại đây.
- Thẻ của quý khách cần đã được kích hoạt tính năng thanh toán trực tuyến.
- Thanh toán bảo mật và nhanh gọn, diễn ra ngay lập tức 24/7 (kể cả buổi tối, cuối tuần, ngày lễ).


VIP ENGLISH chấp nhận thanh toán bằng thẻ Visa / MasterCard / JCB / UnionPay / American Express (AMEX) phát hành bởi mọi ngân hàng phát hành tại Việt Nam và nước ngoài. Vui lòng lựa chọn loại thẻ mà quý khách hiện đang sử dụng:

<<< Lựa chọn hình thức thanh toán khác

<<< Thanh toán bằng thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ quốc tế Visa / MasterCard / JCB / American Express (mọi ngân hàng tại Việt Nam & nước ngoài)

<<< TRẢ GÓP qua thẻ tín dụng của các ngân hàng có hỗ trợ

<<< Thanh toán bằng mã QR (QR Pay) trên app mobile banking

<<< Thanh toán bằng thẻ ATM nội địa